Vajadustest lähtuv

Toimus Advokaadibüroo LMP õigusseminar iduettevõtjatele

08.06.2017

Advokaadibüroo LMP ja SPARK Demo korraldasid 06.06.2017. a Tartus Advokaadibüroo LMP õigusseminari: „Alustavate iduettevõtjate peamised küsimused õiguse valdkonnas“.

Advokaadibüroo LMP juhtivpartner/vandeadvokaat Keijo Lindeberg tutvustas seminaril idufirmadega seotud teminoloogiat ning rääkis ka osanike ja investorite vaheliste õigussuhete reguleerimisest.

Advokaadibüroo LMP jurist/saneerimisnõustaja Urmas Tross tutvustas 2018. a maist jõustuva Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) seotud probleeme.

 

 

 

 

  
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+