Alati olemas

Advokaadibüroo LMP aitab kaasa järgmise rahvaloenduse läbiviimisele

Advokaadibüroo LMP osales 2014. aastal Statistikaameti poolt REGREL projekti raames korraldatud riigihankel „Andmekogude näidispõhimääruste eelnõude kavandid ja nendega kaasuvad seaduste muudatused” hankelepingu täitjana. Projekti raames koostati õigusanalüüs, et leida lahendused andmekogudes olevate andmete kvaliteedi parandamiseks, lähtudes registripõhise rahva ja eluruumide loenduse vajadusest. Selle jätkuna koostasid meie büroo advokaadid erinevatele riikliku tähtsusega andmekogudele uued ja unifitseeritud struktuuriga põhimääruste kavandid ning nendega seonduvad seaduseelnõud. Advokaadibüroos LMP oli töögrupi juht partner/vandeadvokaat Kaido Künnapas. 

REGREL projekti eesmärgiks on viia rahva- ja eluruumide loendus üle registripõhisele loendusele. Projekti üldisemaks eesmärgiks on riiklike andmekogude korrastamine ning süsteemi parandamine, vähendamaks vananenud ja vastuoluliste andmete kasutamist ning parandamaks andmekogude andmevahetusel põhinevate protsesside tööd. 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+