Vajadustest lähtuv

Advokaadibüroo LMP partner Tanel Melk osales rahvusvahelisel majanduskuritegevuse koostöökonverentsil

23.03.2016

16-17.03.2016. a viiendat korda toimunud konverentsil andsid rahvusvaheliste organisatsioonide Interpol, Eurojust, Europol ning Soome ja Eesti ametite/asutuste tipp- ja valdkonnajuhid koos erasektori tunnustatud kõneisikute ja ekspertidega ülevaate majanduskuritegevuse olukorrast nii siseriiklikus kui globaalses võtmes. Analüüsiti ohte ja trende ning tehti ülevaade kuritegevuse tõkestamise parimast praktikast. Käsitleti põhjalikult kuritegevuse ennetamise ja avastamisega seonduvat. Arutleti avatult töös ette tulevatest probleemidest ja kitsaskohtadest, eesmärgiga leida uusi ja parimaid toimivaid lahendusi. Samuti oli konverentsi fookuses avaliku ja erasektori parem teabevahetus ning efektiivsemad koostöövõimalused valdkonna riskide paremaks maandamiseks.

Täpsemat infot toimunud konverentsi kohta leiab siit.

 

 

 

  
 
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+