Kvaliteetne õigusabi

LMP jurist Inga Järvekülg osaleb mainekal Willem C. Vis nimelisel rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel

2015/2016 õppeaastal esindavad Tartu Ülikooli Willem C. Vis nimelisel harjutuskohtuvõistlusel Triin Dampf, Inga Järvekülg, Evelin Prunt ja Henri Ratnik.

Willem C. Vis nimeline kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlus (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) on üks mainekamaid rahvusvahelisi harjutuskohtuvõistlusi.

Harjutuskohtuvõistluse eesmärgiks on mh edendada üliõpilaste seas rahvusvahelise kaubandusõiguse tundmist ning õppida vaidluste lahendamist vahekohtumenetluses. Nimetatud harjtuskohtuvõistlus toimus esimest korda 1993. aastal, Tartu Ülikool osaleb käesoleval aastal juba kümnendat korda.

Võistlusülesandeks on lahendada rahvusvahelist lepinguõigust puudutav probleem, millele kohaldub enamasti kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute Viini 1980.a. konventsioon ehk nn CISG. Võistlus sisaldab ka vahekohtumenetluse põhimõtete rakendamist.

 

Võistlus koosneb nii kirjalikust kui ka suulisest voorust. Võistkonnad koostavad kõigepealt kirjaliku memorandumi nii hageja kui ka kostja argumentidega. Seejärel toimub suuline osa. Suulised voorud toimuvad kevadel Viinis, kus iga võistkond kohtub eelvoorude raames vähemalt nelja erineva vastasvõistkonnaga, seal esinetakse kahel korral hageja ja kahel korral kostja poolel.

Meeskonnad, kes koguvad kõigi voorude tulemusel kõige rohkem punkte, liiguvad edasi väljalangemisvoorudesse. Võistlus kulmineerub lõppvooruga.

Lisaks on võistkonnal võimalus harjutamiseks osaleda eelvõistlustel. 

Võistluse kohtunikeks on rahvusvahelise kaubandusõiguse tunnustatud eksperdid kogu maailmast.

Võistlusel osalemist toetavad rahaliselt TÜ õigusteaduskond ning mitmed tuntud advokaadi- ja notaribürood.

Lisainfot leiab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kodulehelt ja Willem C. Vis nimelise harjutuskohtuvõistluse kodulehelt.
 
 
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+