Vajadustest lähtuv

Advokaadibüroo LMP juhtivpartner/vandeadvokaat Keijo Lindeberg valiti Eesti Advokatuuri riigi õigusabi komisjoni liikmeks

18.02.2016

Eesti Advokatuuri juhatus otsustas 09.02.2016. a toimunud istungil nimetada Advokaadibüroo LMP juhtivpartner/vandeadvokaat Keijo Lindebergi Eesti Advokatuuri riigi õigusabi komisjoni liikmeks.


Komisjoni ülesanneteks on:

1) riigi õigusabi osutamise tagamisega seotud küsimustega tegelemine, sh õigusloome ja -praktika analüüsimine või selle korraldamine ning vajadusel ettepanekutekoostamine seadusandluse ja/või praktika muutmiseks;

2) õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes.


Lisaks Keijo Lindebergile kuuluvad komisjoni:
- Andres Aavik (AB Aavik ja Partnerid)
- Andrus Lillo ( Lillo & Lõhmus)
- Anti Aasmaa (AB Anti Aasmaa)
- Eva Tibar (AB Tibar & Partnerid)
- Jüri Leppik (AB Leppik & Partnerid)
- Kaupo Lepasepp (AB Sorainen)
- Mihkel Gaver (AB Sirje Must)
- Risto Käbi (AB LEX 1)

 

  
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+