Personaalne lähenemine

Advokaadibüroo LMP advokaadi Marelle Leppiku artikkel teemal "Estonia: First Landmarks of Fundamental Rights" ilmus rahvusvahelise levikuga väljaandes

08.03.2016

Magna Carta 800. sünnipäeva puhul avaldati Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia kirjastuse poolt kogumik "First Fundamental Rights Documents in Europe" ("Esimesed põhiõigusi sätestavad aktid Euroopas"), milles Eesti esimesi põhiõigusi sätestavaid akte tutvustasid Marelle Leppik ja Hesi Siimets-Gross. Artiklis "Estonia: First Landmarks of Fundamental Rights" ("Eesti: Esimesi märke põhiõigustest") tõid autorid teiste eelkonstitutsiooniliste aktide seast välja 21. veebruaril 1918 vastu võetud „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele“. Nimelt sätestati juba viimases: "Kõik Eesti vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees."

Ingliskeelse artikliga on võimalik tutvuda täismahus Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia kirjastuse kodulehel

 

 

  
 
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+