Personaalne lähenemine

LMP advokaat Marelle Leppik osales Euroopa Komisjonile rahvusvahelise analüüsi "Evaluation of the application of the recast Qualification Directive (2011/95/EU)" tegemisel

21.12.2015

Analüüsi eesmärk on uurida erinevate liikmesriikide kogemust direktiivi 2011/95/EU rakendamisel, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile. Analüüsiga tuvastatakse, kuidas liikmesriigid rakendavad direktiivi, ja kas direktiiv on tegelikult kaasa aidanud Euroopa Liidu ühtsema praktika kujundamisele. Kaardistatakse liikmesriikide praktika sarnasused ja erinevused, mistõttu analüüsi koostamisel kogutakse infot liikmesriikide ekspertidelt, riigiasutustelt ja mittetulundusühingutelt. Temaatiliselt hõlmab analüüsi kõiki direktiivi põhiteemasid üldistest põhimõtetest ja rahvusvahelise kaitse sisust kuni juurdepääsuni integratsioonivahenditeni. Metoodiliselt hõlmab analüüs nii staatilist 2015. aasta olukorra kaardistamist kui ka viimaste andmete võrdlust 2013. aastaga. Analüüs valmib järgmisel aaastal. Analüüsi tulemusi hakkab kasutama Euroopa Komisjon 2016. aasta keskpaigas.

 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+