Vajadustest lähtuv

Meie meeskonnaga liitusid uued töötajad

Marelle Leppik
advokaat
 

Marelle on Advokaadibüroo LMP haldusõiguse ekspert. Lisaks haldusõigusele tegeleb Marelle vaidluste lahendamise, rahvusvahelise kaitse õiguse, IT-õiguse ning perekonnaõigusega. Varasemalt on Marelle töötanud Riigikohtus analüütikuna ning olnud Tartu Ülikoolis õppeülesande täitja ja seminari juhendaja.

 

 

Lily Sandel
jurist
 

Lily on spetsialiseerunud peamiselt lepingu- ja lepinguväliste võlasuhete õigusele. Lisaks tegeleb Lily töö-, pärimis- ja perekonnaõigusega.

 

 

Krete Paal
juriidiline assistent

Krete abistab advokaadibüroo advokaate nii sisuliste küsimuste kui ka assisteerivate ülesannete lahendamisel.

 

 

Galina Oskar
assistent

Galina peamiseks ülesandeks on advokaatide assisteerimine nende igapäevatöös.

 


 

 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+