Personaalne lähenemine

  Marelle Leppik

Nõunik


E-post: marelle.leppik@lmp.ee
Tel: 625 2000
Asukoht: Tallinn
 

Peamised tegevusvaldkonnad

Haldusõigus
Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve ja põhiõigused
Riigivastutus

Tunnustused

Marelle võitis 2016. a jaanuaris auhinnalise koha Riigikohtu teadusartiklite konkursil

Keeled

eesti, inglise, saksa, vene

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (PhD, omandamisel)
Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)
Tartu Ülikool, usuteaduskond (MA)

Karjäär

alates 2016 - Advokaadibüroo LMP, nõunik
Varasem:
Advokaadibüroo LMP, advokaat
Sotsiaalministeerium, õigusnõunik 
Riigikohus, analüütik (haldusõigus)
Tartu Ülikool, õppeülesande täitja ja seminari juhendaja
Riigikohus, peaspetsialist (haldusõigus, rahvusvaheline õigus)
Riigikohus, pressiesindaja
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, terminoloogiapanga väljatöötamine
Tartu Ülikool, Universitas Tartuensis toimetus, ajakirjanik

Publikatsioonid

"Maksuamet õngitseb salateavet" - 21.03.2016
"Estonia: First Landmarks of Fundamental Rights"
- 08.03.2016, lk295-308
"Maksustamise kergem vastupanutee"
- 17.02.2016
"Kohtute nn tulemuslepingutest välisriikide kogemuse ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse valguses"
- 2014, lk 48-53
"Õigus aule kui igaühe õigus. Kui palju au on autul? Mõned ebatraditsioonilised remargid au ja väärikuse aspektidest ja subjektidest" - 2013, lk 91-98
"Kohtulahendi vormi ja sisu vahekorrast haldusasjade kohtupraktika valguses" - 2013, lk 82-90
"Pool aastat Villa Benitaga: Riigikohtu halduskolleegiumi 29. novembri 2012 otsuse nr 3-3-1-29-12 mõju analüüs" - 2013, lk 346-354
"Estnische Verfassungsgerichtsbarkeit ohne Verfassungsgericht: Auf Spurensuche: Die Jahre zwischen 1920 und 1940" - 06.02.2013
"Esimesi märke põhiseaduslikkuse kohtulikust järelevalvest: Riigikohtu praktika 1920. aasta põhiseaduse kehtimisajal" - 2012, 185-192
"Halduskohtu pädevus. Riigikohtu administratiivosakonna ja halduskolleegiumi praktika aastatel 1919–1940 ja 1992–2009" - 2009, lk 508-526
"Õigusemõistmise ja meedia suhted Eestis ja Euroopas" - 2005, lk 332-339

Lisainfo

Marelle huvialadeks on ajalugu, sh õigusajalugu, meedia ja kommunikatsioon, fotograafia.


 
 
 
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+