Alati olemasLMP uudiskiri - detsember 2015

Märkamatult on LMP viimasest uudiskirjast möödunud ligi aasta ning uusaastatervituste asemel saame Teile soovida häid saabuvaid pühi. Advokaadibüroo LMP jaoks on 2015. aasta olnud edukas, meiega on liitunud mitmed uued inimesed ning oleme laiendanud enda tegevusvaldkondi. Eelkõige soovime aga koostöö eest tänada Teid ehk meie kliente ning soovin meile kõigile edu ka järgmiseks aastaks.

Keijo Lindeberg
juhtivpartner

 Meie meeskonnaga liitusid uued töötajad

Marelle Leppik
advokaat (Tallinna kontor)

Marelle on Advokaadibüroo LMP haldusõiguse ekspert. Lisaks haldusõigusele tegeleb Marelle vaidluste lahendamise, rahvusvahelise kaitse õiguse, IT-õiguse ning perekonnaõigusega. Varasemalt on Marelle töötanud Riigikohtus analüütikuna ning olnud Tartu Ülikoolis õppeülesande täitja ja seminari juhendaja.

Lisainfo
 
 
Lily Sandel
jurist (Tartu kontor)

Lily on spetsialiseerunud peamiselt lepingu- ja lepinguväliste võlasuhete õigusele. Lisaks tegeleb Lily töö-, pärimis- ja perekonnaõigusega.

Lisainfo
 
 
Krete Paal
juriidiline assistent (Tallinna kontor)

Krete abistab advokaate sisulistes küsimustes ning tegeleb ka assisteerivate ülesannete lahendamisega.

Lisainfo
 
 
Galina Oskar
assistent (Tartu kontor)

Galina peamiseks ülesandeks on advokaatide assisteerimine nende igapäevatöös.

Lisainfo
   

 LMP tegevusvaldkonnad on laienenud

LMP Tartu kontori vandeadvokaat Piret Pallo tegutseb alates 2015. a märtsikuust ka pankrotihaldurina.

Seni LMP Tartu kontoris juristina töötanud Gerda-Johanna Pello sooritas augustis 2015. a edukalt advokaadi eksami ning nüüd on meil igapäevaselt ka Tartu kontoris kriminaal- ja väärteoasjadega tegelev advokaat.
   Rahvusvahelise levikuga õigusajakirjas avaldati Kaido Künnapase artikkel

Rahvusvahelise levikuga õigusajakirjas Juridica International avaldati Advokaadibüroo LMP partner/vandeadvokaat Kaido Künnapase artikkel teemal „Preventiivsed tõkendid tulevikus tuvastatava maksukohustuse täitmise tagamiseks: ettevaatuspõhimõtte õitseng maksuõiguses“. Artiklis käsitleti küsimusi, millistel asjaoludel võib maksuhaldur arestida maksukohustuslase vara, kui maksukohustust ei ole maksumenetluses veel tuvastatud ning kontrollmenetlus alles käib.
Lugege edasi siit.
 Inga Järvekülg osaleb mainekal Willem C. Vis nimelisel rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel

2015/2016 õppeaastal esindab Tartu Ülikooli Willem C. Vis nimelisel harjutuskohtuvõistlusel LMP jurist Inga Järvekülg. Tegemist on ühe mainekama rahvusvahelise harjutuskohtuvõistlusega.
Lugege edasi siit.
 Millised on juhtkonna võimalused ebameeldivate äriühingu liikmete suukorvistamisel -
Keijo Lindeberg


Olukordades, kus ühel isikute ringil on kontroll ühingu üle, võib neil tekkida soov vältida üldkoosolekutel ebameeldivate teemade arutamist. Üheks levinumaks meetodiks on kontrolli mitteomavate äriühingu liikmete ähvardamine laimamise süüdistuse ja kahjunõude esitamisega. Selline probleem võib esineda kõigi juriidiliste isikute – nii osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühistute kui ka mittetulundusühingute – puhul.
Lugege edasi siit.
 Kriminaalmenetlus ja ravivigade tõendamine - Gerda-Johanna Pello

Kriminaalmenetlus on tsiviilkohtumenetluse kõrval teine kohtus käimise viis meditsiini valdkonnas. Sageli ei piisa ainult tsiviilkohtumenetlusest, vaid vajalik on tervishoiuteenuse osutaja, siinkohal konkreetse arsti, vastutus eraldi. Kui arst on rikkunud hoolsuskohustust, mille tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus või põhjustatud tema surm, siis on vaja, et kohalduks kriminaalmenetlus. Kuidas siis tuleb arsti viga kriminaalmenetluse käigus tõendada?
Lugege edasi siit.
 Töötaja võimalused tõendada tegeliku töötasu suurust - Piret Pallo

Töösuhetes esineb küllaltki sageli olukordi, kus töölepingut ühel või teisel põhjusel ei sõlmita või tehakse seda suusõnaliselt, kuigi seadus sätestab üheselt, et tööleping sõlmitakse kirjalikult. Kuid ka töölepingut kirjalikult sõlmides võib ette tulla olukordi, kus töölepingus ei lepita kokku töötasus, kuigi ka see kohustus tuleneb seadusest. Eelnimetatud juhtudel võib töötajatel tekkida põhjendatud küsimus, kuidas nad oma tegeliku töötasu suurust tõendada saaksid ning kas see üldse võimalik on.
Lugege edasi siit.
 Järgmised koolitused

11.02.2016
Advokaadibüroo LMP partner/vandeadvokaat Kaido Künnapas osaleb lektorina veebiseminaril "Universaalne korruptsioonijuhtumi tegutsemisjuhis".
Lisainfo
 
 
18.02.2016
Advokaadibüroo LMP juhtivpartner/vandeadvokaat Keijo Lindeberg osaleb lektorina meditsiiniõiguse veebiseminaril teemal "Teavitatud nõusoleku aktuaalseid probleeme".
Lisainfo
 
 
10.03.2016
Advokaadibüroo LMP advokaat Marelle Leppik osaleb lektorina veebiseminaril teemal "Korrakaitseõigus".
Lisainfo
   Advokaadibüroo LMP
Tallinn | Tartu | Valga
E-mail:
info@lmp.ee
Tel: (+372) 625 2000
www.lmp.ee

Käesolevas uudiskirjas avaldatu ei ole käsitletav õigusabina.
 
 
 
 
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+