Alati olemasLMP uudiskiri - jaanuar 2015

Advokaadibüroo LMP soovib Teile edukat uut aastat!

Selleks, et 2015. aastal tuleks võimalikult vähe tegeleda juriidiliste probleemidega, jagame Teile käesolevas uudiskirjas mitmeid soovitusi ja nõuandeid õigusmaailmas toimuva kohta.

Kaido Künnapas
partner
 Advokaadibüroo LMP uus Tallinna kontor

2014. a lõpus kolis Advokaadibüroo LMP Tallinna kontor Kentmanni 6 elu- ja ärihoone II korrusele. Advokaadibüroo LMP klientidele on Kentmanni 6 maja ees ka kaks parkimiskohta. Parkimiskohad asuvad hoone Sakala tn poolsel küljel, kus asub ka Advokaadibüroo LMP sissepääs.

Lisainfo: www.lmp.ee/et/kontakt/tallinna-kontor
 Meie meeskonnaga liitusid uued töötajad

Kaido Künnapas
partner/vandeadvokaat

Kaido on Advokaadibüroo LMP maksuõiguse ekspert. Lisaks maksuõigusele tegeleb Kaido vaidluste lahendamise, lepinguõiguse, tööõiguse ning IT-õigusega. Lisaks on Kaido osalenud lektorina mitmetel koolitustel ning esinenud ettekannetega konverentsidel erinevatel teemadel nii Eestis kui väljaspool Eestit.
Lisainfo
 
 
Piret Pallo
advokaat

Piret on spetsialiseerunud peamiselt kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele muu hulgas tsiviil-, kriminaal-, haldus- ning täitemenetluses. Lisaks tegeleb Piret töö-, äri- ja perekonnaõigusega.
Lisainfo
 
 
Ahti Olesk
nõunik

Enne Advokaadibürooga LMP liitumist töötas Ahti üle kahekümne aasta erinevatel ametikohtadel politsei struktuuriüksustes. Ahti osaleb klientide nõustamisel kõikides kriminaalasjades, kuid eriti jälitustegevusega seotud probleemide korral.
Lisainfo
 
 
Anna Kure
juriidiline assistent

Anna peamiseks ülesandeks on advokaatide assisteerimine nende igapäevatöös ja enim pakuvad talle huvi tööõigus ning maksuõigus.
Lisainfo
 Ettevõtte omakapital seadusega kooskõlla - Keijo Lindeberg

Omakapitaliga seonduv muutub sageli aktuaalseks pärast majandusaasta aruannete esitamist, kui äriregister juhib tähelepanu sellega seotud probleemidele. Tegelikult peab juhatus omakapitali seadusele vastavust jälgima pidevalt.
Lugege edasi siit.
 Töötajate asendamine: millal õigus, millal kohustus? - Kaido Künnapas

Tööandjal võib vahel tekkida vajadus ühte töötajat teisega asendada. Tavaliselt on selle põhjuseks töötaja puhkusele minek, haigestumine või tööandjapoolne töötaja vallandamine näiteks alkoholijoobe tõttu. Samuti võib selline vajadus tekkida muudel juhtudel, kus töötajal on õigus keelduda töö tegemisest TLS-i § 19 järgi. Sellises olukorras jääb tööandjatele sageli selgusetuks, kuidas ja milliseid toiminguid tehes saab teisi töötajaid kaasata ning millised õigused ja kohustused see kummalegi poolele kaasa toob.
Lugege edasi siit.
 Töötamise register – soovitusi personalitöötajale - Keijo Lindeberg

1. juulil 2014. a jõustusid maksukorralduse seaduse muudatused, millega loodi Eestisse töötamise register. Töötamise register on maksukohuslaste registri alamregister, mille eesmärk on maksukorralduse seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt koguda informatsiooni Eestis tööd tegevate füüsiliste isikute kohta. Töötajate registreerimine peaks ühtlasi vähendama ebaseadusliku tööjõu kasutamist ehk nn ümbrikupalkade tasumist.
Lugege edasi siit.
 Töölepingu kirjaliku vormistamise tähtsus - Grete Lüüs

Töölepingu seadus näeb üheselt ette töölepingu kirjaliku sõlmimise kohustuse, siiski tuleb ikka ja jälle ette olukordi, kus kirjalik leping jäetakse sõlmimata. Töölepingu kirjalikult sõlmimata jätmine võib aga kaasa tuua mitmeid negatiivseid tagajärgi, alates poolte kohustuste erinevast mõistmisest ja lõpetades kohtuvaidlustega. Seetõttu kordame üle, miks on vaja töölepingut siiski kirjalikult vormistada, kellele see kasulik on ning mis peaks töölepingus kindlasti kajastuma.
Lugege edasi siit.
 Oluline muudatus Riigikohtu praktikas seoses äriühingu vara omastamisega - Keijo Lindeberg ja Silja Kichno

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kogu koosseis leidis 5. detsembril 2014. a kriminaalasjas nr 3-1-1-52-14 tehtud lahendis, et varasemale Riigikohtu praktikale vaatamata ei ole osaühingu ainuosaniku süüditunnistamine ühingu vara omastamises võimalik.
Lugege edasi siit.
   

Laps peab saama mõlema vanemaga kohtuda - Grete Lüüs

Uue perekonnaseadusega tuli meie õigussüsteemi vanema hooldusõiguse mõiste. Hooldusõigus tähendab seda, et vanemal on kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest. Hooldusõiguse üheks osaks on vanema suhtlemisõigus oma lapsega. Hooldusõiguse, sh suhtlusõiguse määramise vajadus on järjest kasvav probleem. Seda ilmestab fakt, et 2011. aastal lahutati 3099 abielu, millest 1683-s kasvas peres vähemalt üks ühine laps, aga ka see, et meil on palju registreerimata ühiste lastega paare, mis samuti purunevad.
Lugege edasi siit.
 Järgmised koolitused

22.01.2015
Vandeadvokaat Keijo Lindeberg osaleb koolitusel "Uut ja huvitavat tööõiguses 2015" ettekandega teemal "Töölepingu sõlmimise vormid ja kitsaskohad". Lisainfo
  
  Advokaadibüroo LMP
Tallinn | Tartu | Valga
E-mail:
info@lmp.ee
Tel: (+372) 625 2000
www.lmp.ee

Käesolevas uudiskirjas avaldatu ei ole käsitletav õigusabina.
 
 
 
 
 
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+