Vajadustest lähtuvLMP uudiskiri - september 2014

Hea meel on teatada, et Teieni on jõudnud septembrikuu LMP uudiskiri. Uudiskirjas tutvustame Advokaadibüroos LMP toimunud muudatusi, meie viimaseid artikleid ja järgmisi koolitusi.

Tanel Melk
partner
 Advokaadibüroo LMP avas kontori Valgas

Alates 01.09.2014. a on Advokaadibürool LMP kolm kontorit: Tallinnas, Tartus ja Valgas. Lisainfo: www.lmp.ee/et/kontakt/kontakt.  Meie meeskonnaga liitusid uued töötajad

Advakaadibürooga LMP liitusid kriminaalõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Anu Vilt ja juriidiline assistent Silja Kichno.

Meie uuenenud meeskonnaga saab tutvuda: www.lmp.ee/et/inimesed/inimesed.
   Mida tuleks kindlasti ettevõtte sisekorraeeskirja kirja panna? - Grete Lüüs

Kui endine töölepingu seadus, mis kehtis kuni 30. juunini 2009, kohustas tööandjat vähemalt viie töötajaga ettevõttes kehtestama töösisekorraeeskirjad, siis uues seaduses sellist nõuet ei ole. Sisekorraeeskirjade koostamine ja kehtestamine ei ole kohustuslik, kuid paljudel juhtudel on üldistatud kujul juhiste andmine mõlema töölepingu poole huvides. Sisekorraeeskirjades tuleks fikseerida kõik käitumisreeglid, mida pooled üksteiselt ootavad. Sellisel juhul on nii töötajal kui ka tööandjal erinevates olukordades võimalik saada juhtnööre või abi oma tööülesannete täitmisel. Sisekorraeeskirjade mõte ei ole kindlasti töötajate karistamine, vaid see, et mõlemal poolel oleks ühtne arusaam, milline on ettevõtte üldine töökorraldus ning millised on käitumisreeglid.

Lugege edasi siit.
 Kuidas karistada töötajat - Keijo Lindeberg

Tööandjal on kehtiva õiguse kohaselt mitmeid võimalusi reageerida töötajatepoolsetele rikkumistele. Kuni 30.06.2009. a kohaldati töötajatele töötajate distsiplinaarvastutuse seadust, mis reguleeris töötajatele distsiplinaarkaristuste määramist. Viidatud seadus on küll tänaseni kehtiv, kuid alates 01.07.2009. a kohaldub see üksnes ametnikele avalikus teenistuses ja muudel seadusega ettenähtud juhtudel, kuid mitte töölepinguga töötavatele töötajatele. Seega tekib küsimus, kas ja kuidas on tööandjal võimalik töötajaid täna karistada?

Lugege edasi siit.
 Abieluvaraleping – miks tuleks sõlmida? - Grete Lüüs

Kindlasti on kõik tänased abiellujad kursis, et enne abiellumist tuleb neil valida varasuhte režiim – kas varaühisus, -lahusus või vara juurdekasvu tasaarvestus. Internetiavarustest on võimalik informatsiooni leida kõigi nende süsteemide kohta, mis aitab paaridel oma valikuid teha. Varasemalt oli seadusega automaatselt ettenähtud režiimiks varaühisus, mis tähendab, et kõik abikaasade poolt abielu jooksul omandatud vara kuulub nende ühisvarasse (välja arvatud kinke ja pärimise teel saadud vara).

Lugege edasi siit.
 Vaata, mille eest advokaadile maksad - Keijo Lindeberg

Mitmed Eesti advokaadibürood küsivad kliendilt lisaks tunnitasule ka erinevate büroo üldkulude katmist. Arvel kajastub see üldjuhul real „büroo üldkulu“, „büroo üldkulu seoses õigusabi osutamisega“ vms ning üldkulu suurus on enamasti protsent arve kogusummast (enamasti 3-5%). Riigikohus on 31. juulil 2014. a haldusasjas nr 3-3-1-28-14 tehtud lahendis rõhutanud, et põhjendatud menetluskuluks ei ole advokaadibüroo arvetel kajastatud bürookulud.

Lugege edasi siit.
 Koostöö Eesti Korteriühistute Liiduga

Advokaadibüroo LMP jätkab koostööd Eesti Korteriühistute Liiduga (EKÜL). Sügisel toimuvad Eesti erinevates linnades tasuta koolitused EKÜL liikmetele, kus lektoriks on Advokaadibüroo LMP jurist Grete Lüüs.  Järgmised koolitused

30.10.2014
Vandeadvokaat Keijo Lindeberg on 2014. a Tallinna Konverentside tööõiguse aastakonverentsi moderaator ning annab lisaks loengu teemal "Mida peame teadma ületunnitööst?". Lisainfo

26.11.2014 
Vandeadvokaat Keijo Lindeberg osaleb personalitöö arenduspäeval lektorina ning räägib personalispetsialisti pädevusest juriidilises aspektis.
Lisainfo
  
  Advokaadibüroo LMP
Tallinn | Tartu | Valga
E-mail: info@lmp.ee
Tel: (+372) 7 300 400
www.lmp.ee

Käesolevas uudiskirjas avaldatu ei ole käsitletav õigusabina. 

 
 
 
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+