Personaalne lähenemine

Väärteomenetlus

Kaitseme kliente kõikides väärteoasjades, näiteks
1) liiklusväärteod;
2) maksuväärteod;
3) konkurentsialased väärteod;
4) keskkonnaga seotud väärteod;
5) andmekaitsega seotud väärteod;
6) narkootiliste ainetega seotud väärteod;
7) heakorraga seotud väärteod. 
 

Meie eksperdidAnu Vilt

vandeadvokaat
anu.vilt@lmp.ee

 

Anu alustas karjääri prokurörina ning on seejärel töötanud aastaid kriminaalmenetlusele spetsialiseerunud advokaadina. Anu kaitseb kliente kõikides väärteoasjades.
 

 Gerda-Johanna Pello

advokaat
gerda-johanna.pello@lmp.ee

 

Meditsiiniõiguse eksperdina kaitseb ja esindab Gerda-Johanna kliente mh meditsiini valdkonnaga seotud kriminaalasjades.

Samuti kaitseb Gerda-Johanna kliente ka kõigis muudes kriminaalasjades:
1) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
2) isikuvastased kuriteod;
3) narkokuriteod;
4) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
5) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms).

 

 

   
 


 
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+